Mold-street: Reglementări mai drastice pentru piaţa de microcreditare. Nu vor mai putea fi dobânzi de 730%
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Mold-street: Reglementări mai drastice pentru piaţa de microcreditare. Nu vor mai putea fi dobânzi de 730%

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a elaborat şi iniţiază procedura de promovare a unui proiect de modificare a unor acte legislative, scopul de bază al căruia constă în minimizarea riscurilor de supra-îndatorare a consumatorilor-persoane fizice şi protejarea beneficiarilor de produse de creditare nebancară.

Potrivit CNPF, obiectivul proiectului de amendamente vizează îmbunătăţirea cadrului legal aferent activităţii organizaţiilor de creditare nebancară (OCN) în vederea protejării drepturilor consumatorilor, precum şi aducerea în concordanţă a unor legi din domeniul de reglementare care au tangenţă cu activitatea organizaţiilor de creditare nebancară, notează mold-street.com.

S-a ajuns la supra-îndatorarea populaţiei

Vicepreşedintele CNPF, Iurie Filip, a subliniat că deşi sectorul OCN înregistrează un trend ascendent, există anumite riscuri care însoţesc această dezvoltare spectaculoasă, cel mai vizibil fiind supra-îndatorarea populaţiei.

”Prin proiectul dat de modificări, autoritatea de supraveghere propune introducerea unor norme şi pârghii de atenuare a riscurilor cuantificate pe piaţă ce ţin de costurile supradimensionate şi nejustificate ale împrumuturilor – riscuri, care au fost observate, inclusiv de experţii internaţionali”, a menţionat vicepreşedintele CNPF.

În context, şefa Direcţiei generale creditare nebancară din cadrul CNPF, Alina Cebotariov, a informat că modificările propuse au fost consultate cu instituţiile financiare internaţionale şi vor permite temperarea gradului de împovărare a populaţiei prin introducerea de noi reglementări de creditare responsabilă, inclusiv cerinţe privind condiţiile şi modul de evaluare a capacităţii clientului de rambursare a creditului nebancar.

Măsuri pentru a curma practicile abuzive 

Potrivit proiectului de modificări, OCN urmează să raporteze la birourile istoriilor de credit, fapt ce va permite entităţilor de a se proteja de creditarea multiplă a unor persoane neoneste şi de a curma practicile abuzive de inducere în eroare a consumatorilor.

O altă modificare propusă vizează anumite concretizări referitor la interzicerea acceptării de către OCN a fondurilor rambursabile de la public, care reprezintă o precondiţie conceptuală privind modul de desfăşurare a activităţii de către OCN.

Plafonarea dobânzilor la credite nebancare

De asemenea, în vederea excluderii practicilor abuzive de acordare a împrumuturilor pe termen scurt cu aplicarea unor costuri exagerate, CNPF propune plafonarea costurilor aferente unui credit nebancar sau leasing financiar (dobândă, comisioane, penalităţi etc.), astfel încât valoarea acestora să nu depăşească valoarea împrumutului iniţial contractat.

De exemplu la unele companii dobânzile constituie 2% pe zi, sau 730% pe an, de 100 ori mai mari decât dobânzile medii practicate de bănci. La acestea se adaugau şi o serie de alte costuri ceea ce permiteau companiilor să calculeze, în cazul unei neplăţi la timp dobânzi de 4% pe zi, sau 1460% pe an.

Totodată, pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice în sumă de până la 50.000 lei, se propune interzicerea modificării condiţiilor contractuale în defavoarea clientului, care presupun o supra-plată faţă de OCN.

De menţionat că, în conformitate cu Legea cu privire la OCN, în vigoare de la 1 octombrie 2018, CNPF i-au fost conferite atribuţiile de supraveghere a organizaţiilor de creditare nebancară, respectiv desfăşurarea activităţii în acest domeniu fără autorizarea instituţiei de supraveghere este interzisă.

O piaţă în ascensiune

Conform datelor CNPF, la 1 iunie 2019, activele deţinute de organizaţiile de creditare nebancară se cifrează la circa 10 miliarde de lei, fiind în creştere cu 65%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

De asemenea, s-a majorat semnificativ şi portofoliul de împrumuturi şi leasing financiar, care atinge aproape 8,5 miliarde lei, având un spor de 2/3, în comparaţie cu 1 iunie 2018. Numărul beneficiarilor de credite nebancare a ajuns la 465.000 de persoane, iar valoarea medie a unui împrumut a constituit peste 18.000 lei.

Multe din cele peste 150 de companii ce activează în domeniu au ajuns să depăşească multe bănci după valoarea profitului, inclusiv pe unele dintre cele mai mari din Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI